Festival SONDA vznikl z čirého entusiasmu a možná i trochu z náhodného setkání dvou nadšenců – zapáleného hudebního nerda bez hudebního či uměleckého vzdělání na straně jedné (Jan Lichý) a etablovaného umělce s bohatou historií vlastní tvorby a akademické činnosti v oboru na straně druhé (Jiří Y. Suchánek). Synergie tohoto setkání dala vzniknout myšlence uspořádat progresivní interdisciplinární přehlídku, která chce rozšiřovat obzory, bavit, spojovat a posouvat hranice a která má ambici zásadně doplnit kulturní nabídku místní scény.

Tématem druhého ročníku festivalu je prorůstání– termín, který odkazuje na naše úsilí alespoň částečně smazat hranici mezi estetickými přístupy v elektronické hudbě. Pro (nejen) českou elektronickou experimentální scénu je charakteristická oddělenost akademické skladatelské sféry a živé, řekněme postklubové elektroniky. Promotéři a dramaturgové mají tendenci prezentovat oba žánry odděleně a cílit na jiné publikum. To je sice pochopitelné, ale ne nezbytně nutné. Zvukové vzorce a skladatelské postupy se mezi oběma žánry přelévají a obě sféry mají velký potenciál vzájemně se ovlivňovat a obohacovat. Proto chceme učinit tuto hranici alespoň trochu prostupnější a nabídnout divákovi inspirativní poslech vedoucí k pochopení rozmanitých tvůrčích přístupů a estetických modelů – od posluchačsky vstřícnějších až po ty, které vyžadují soustředěný poslech.

Druhý ročník festivalu přinese pestrou zvukovou paletu a dramaturgii, která vychází z konceptu výše. Stejně jako minulý rok proběhnou koncerty a audiovizuální performance na hvězdárně. Tady se v sobotu 11. listopadu představí v Irsku usazený solitér britské experimentální scény Richard Skelton, jehož naléhavé drony umocněné architekturou planetária slibují silný imerzivní zážitek. Maďarský producent Roland Nagy přiveze pod pseudonymem Fausto Mercier dekonstruovaný postklubový sound doplněný kombinací klasické a celokopulové projekce, zatímco srbská umělkyně a skladatelka Svetlana Maraš nabídne zcela opačný koncept a vtáhne publikum do světa elektroakustické hudby s minimem vizuálních vjemů. Hutnou porci rytmické syntézy rozšířené o živé bicí a audio reaktivní videoprojekci naservíruje britská dvojice Church Andrews & Matt Davies, a originální (v původním nerozmělněném smyslu slova) performanci přiveze ze San Francisca americký skladatel Douglas McCausland. Ten na festivalu představí novou 4kanálovou AV show Entanglement, ve které pomocí senzorické rukavice ovládá zvukové a vizuální vrstvy. Vizuální obsah připravuje na míru festivalu uskupení místních mediálních umělců, kteří se scházejí, diskutují a spolupracují v rámci projektu TRYCHTÝŘ.  

Koncertnímu programu na hvězdárně bude předcházet jedna lahůdka – série 10 koncertů prostorové hudby The Virtual Vienna Acousmonium v akusticky unikátních prostorách brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Vídeňský skladatel akusmatické hudby Thomas Gorbach zde spolu se svým mexickým kolegou a skladatelem Enriquem Mendozou představí světovou premiéru projektu, který kombinuje 26kanálový audiosystém s otevřenými sluchátky.


ZPĚT


©FESTIVAL SONDA

2023